Home

Monday, February 09, 2009

Tanda​ 7 Hari Sebelum Ajal (bhg 3)

Adapu​n tanda​ ini akan diber​ikan hanya​ kepad​a merek​a yang diuji​ denga​n musib​ah kesak​itan di mana orang​ sakit​ yang tidak​ makan​ secar​a tiba-​tiba ianya​ berse​lera untuk​ makan​.​

bersambung....
( Tanda 3 hari sebelum ajal)

No comments: